FantasySport O Nama

Uslovi Korištenja

 

Samim korištenjem portala fantasysport.ba prihvatate sve uslove korištenja. Dužni ste redovno čitati uslove korištenja, te se smatra da ste upoznati sa aktuelnim uslovima i da ste ih u potpunosti razumjeli. Nijedan sadržaj portala fantasysport.ba se ne smije koristiti u nezakonite svrhe.

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje bilo kojeg sadržaja sa portala bez prethodne pismene dozvole. Svako korištenje našeg sadržaja u komercijalne svrhe, bez našeg odobrenja, podložno je tužbi. Za dozvolu se možete obratiti na mail redakcija@fantasysport.ba. Isto tako ukoliko smatrate da je na portalu došlo do povrede vlasničkih prava, obavijestite nas na mail redakcija@fantasysport.ba.

 

Komentari odražavaju isključivo stavove njihovih autora a ne portala fantasysport.ba.. Portal fantasysport.ba ima pravo da obriše svaki komentar koji nije prikladan ili vrijeđa učesnike diskusije. Portal fantasysport.ba nije dužan prethodno upozoriti korisnika da će komentar biti obrisan niti ponuditi objašnjenje za brisanje istog. Kao učesnik diskusije budite spremni na komentare s kojim se nećete slagati ili koji će  biti u suprotnosti sa vašim vlastitim uvjerenjima.

 

Fantasysport.ba zadržava pravo izmjene ovih uslova u bilo kojem trenutku i neće biti odgovoran za moguće posljedice takvih promjena.